Wood & Build - Houtskeletbouw

  • Home
  • Wood & Build - Houtskeletbouw
Wood & Build - Houtskeletbouw - 10 redenen

Wood & Build - Houtskeletbouw - 10 redenen

1.Architecturale vrijheid:
Houtskeletbouw (HSB) biedt on- beperkt ruimte voor creativiteit. De HSB-elementen worden immers op maat gemaakt volgens de aanwijzingen van de architect. De afwezigheid van het risico op koudebruggen vereenvoudigt daarbij het ontwerp van visueel aantrekkelijke constructies.
Ook op het vlak van uitzicht zijn er geen beperkingen, omdat de structurele houten elementen met alle gangbare binnen- en buitenbekledingen gecombineerd kunnen worden.

2.Snel en Schoon:
Bij houtskeletbouw wordt een groot deel van het werk uitgevoerd in een atelier, vrij van alle weersinvloeden. Het bouwproces wordt bijgevolg niet vertraagd door weers- omstandigheden, zoals regen of vorst.
De montage van de op maat gemaakte HSB-structuren neemt weinig tijd in beslag: een paar dagen na de start van de montage kan een HSB-woning al wind- en waterdicht zijn. Bovendien is houtskeletbouw een droge bouwmethode: droogstoken of wachten tot het bouwvocht verdampt, isniet nodig. Dit betekent dat bouwers direct aan de afwerking kunnen beginnen of zelfs onmiddellijk hun woning kunnen betrekken. De korte uitvoeringstijd maakt dat heel wat huurgeld kan worden uitgespaard.
HSB-werven kenmerken zich bovendien door de kleine hoeveelheid afval die ze ge- nereren. Dit komt zowel het milieu als het comfort van de bouwheer ten goede.

3.Goed geÔsoleerd:
De thermische isolatie van hout ligt veel hoger dan die van klassieke bouwmateri- alen. Bovendien wordt de ruimte tussen de stijlen en de balken steeds opgevuld met isolerende materialen. Hierdoor haalt houtskeletbouw op eenvoudige wijze iso- latiewaarden die andere constructiemethodes slechts bereiken door de toepassing van speciale technieken. Het wekt dan ook geen verwondering dat houtskeletbouw de methode bij uitstek is voor het realiseren van passief- en lage-energiewoningen.

4.Klimaatvriendelijk:
Het verhoogd gebruik van hout maakt bos- sen economisch waardevoller. Dit garan- deert het behoud en de uitbreiding van de beboste oppervlakte. In Europa wordt slechts 60 % van het hout dat jaarlijks bijgroeit geoogst. Dankzij de houtoogst wordt het bos dus steeds groter.
Het geoogste hout werkt als opslagloods voor de koolstof die de boom heeft ge- fixeerd. Het gebruik van houten producten levert op die manier een significante bijdrage tot de reductie van CO2 in de atmosfeer.
Het verwerken van hout kost trouwens wei- nig energie. Elke kubieke meter hout die als alternatief wordt gebruikt voor andere constructiematerialen vermindert de CO2- uitstoot met 1,1 ton. Als we daarbij de 0,9 ton koolstofdioxide tellen die de boom uit de lucht haalt, bespaart elke kubieke meter hout in totaal 2 ton CO2. Dit betekent dat Europa door 10% meer houten woningen te bouwen, zijn CO2-uitstoot kan verminderen met 25 %

5.Kwaliteit:
Houtskeletbouw structuren worden op maat vervaardigd in gespecialiseerde bedrijven. Constante kwaliteitscontrole is inherent aan het productieproces. De activiteit op de werf blijft beperkt tot eenvoudige montage, waardoor het risico op fouten geŽlimineerd wordt.

6.Aanpassing en uitbreiding:
Omdat elk gebouw evolueert met zijn gebruikers of bewoners, worden veel gebou- wen vroeg of laat verbouwd. Omdat hout gemakkelijk te bewerken is, kan een HSB-constructie gemakkelijk aangepast worden.
Door de grote sterkte en het lage gewicht van hout zijn HSB-elementen ook erg nut- tig bij de aanpassing of uitbreiding van bestaande gebouwen, bijvoorbeeld voor de realisatie van lofts. De korte duur van de werven is uiteraard een voordeel als het aan te passen pand al bewoond is.

7.Prijs en waarde:
De prijs van de dragende structuur is bij houtskeletbouw ongeveer even hoog als bij constructies in andere materialen. De korte bouwtijd die HSB kenmerkt, zorgt er echter voor dat minder huurgelden verloren gaan.
De uitstekende energieprestaties van houtskeletbouw woningen leiden uiteraard ook tot aanzienlijk lagere energiefacturen voor de bewoners. Bovendien zal de waarde van een gebouw steeds meer afhangen van de mate waarin het geÔsoleerd is. HSB-wonin- gen scoren op dit vlak uitstekend.

8.Gezondheid:
Door de goede vochtregulerende eigenschappen van hout, kennen HSB-gebouwen een gezond en aangenaam binnenklimaat.

9.Akoestiek:
Hout absorbeert storende geluiden die van binnen en buiten komen. Door een juiste opbouw van de wanden en vloeren voldoen HSB-gebouwen perfect aan de nieuwe akoestische normen, zelfs daar waar hoge eisen zijn opgelegd, zoals in appartements- gebouwen.

10.Brandveiligheid:
Houten structuren scoren goed op het vlak van brandveiligheid. Dit komt omdat hou- ten constructie elementen moeilijk ontvlammen en hun gedrag bij brand perfect voorspelbaar is, wat erg geapprecieerd wordt door de brandweer.
In veel HSB-woningen wordt de houten structuur tegen brand beschermd door een bakstenen gevel en een binnenbekleding uit gipsplaten. Waar dit niet het geval is, wordt met aangepaste technieken, zoals overdimensionering, gezorgd voor een goede brandweerstand en een goede brandreactie. Een brandverzekering voor een houtskeletbouwwoning kost overigens precies evenveel als een polis voor een woning in een ander materiaal.

Wat onze klanten zeggen
  • “Prachtige materialen en een prima afwerking! Samen met onze architect besloten we te gaan voor een houtskeletbouw vanwege de prijs en mogelijkheden. HS Houtskeletbouw heeft onze droom weten waar te maken.”
    Fam. Van Dijk