Wood & Build - Houtskeletbouw

  • Home
  • Wood & Build - Houtskeletbouw
Brandwerendheid

Brandwerendheid

Hout vormt bij verbranding een verkoolde laag. Deze verkoolde laag beschermt het binnenste gedeelte van het hout tegen ontvlamming. Dit verklaart waarom na een bosbrand de bomen nog steeds rechtop staan. De snelheid waarmee de diverse houtsoorten verkolen, ook “inbrandsnelheid” genoemd, is vastgelegd in tabellen gebaseerd op een groot aantal experimentele resultaten.
In de bouw wordt deze eigenschap toegepast bij de berekening van de dikte die onbedekte dragende houten elementen moeten hebben. Bij de dikte die volstaat om de voorziene last te dragen, tellen de ontwerpers een extra dikte die bij een brand kan verkolen zonder het vereiste draagvermogen in
gevaar te brengen gedurende de periode die vast- gesteld wordt door de brandreglementering. Deze techniek wordt “overdimensionering” genoemd. De berekeningswijzen die hierbij gehanteerd worden, zijn vastgelegd in “Eurocode 5”. Dit document is een onderdeel van de Europese normenreeks voor bouwkunde die vastlegt hoe bouwingenieurs construc􏰁es in diverse materialen moeten uitrekenen.
Om een goede brandweerstand te bereiken, hoe􏰂 hout dan ook niet noodzakelijk gecombineerd te worden met een ander materiaal. Dergelijke com- bina􏰁es zijn uiteraard wel mogelijk en zorgen even- eens voor goede resultaten.


Een nieuw huis zonder zorgen

Een nieuw huis is een grote stap. Een stap die je niet zomaar neemt. Daarbij is het van belang dat je altijd terug kunt vallen op een betrouwbare partner. Wood & Build -Houtskeletbouw is uw partner.

  • Totaal

  • Gebruikte materialen

  • Afwerking

  • Service